Sitemap: Male > Zhang Guo Rong ( Leslie Cheung ) > Zhang Guo Rong Kua Yue 97 Yan Chang Hui > Gum Sung Gum Sai

Zhang Guo Rong ( Leslie Cheung ) - Gum Sung Gum SaiAlbum: Zhang Guo Rong Kua Yue 97 Yan Chang Hui

Waan Been Dik Yut Sung
Muk Muk Kei Doi Yut Fun Ngoi
Daap Gwoh Doh Siu Waan
Duen Duen Ching Lo Ya Sut Mong
Ngoh But Bum Sum Suet Beet Lei
Ying Gau Hawt Mong NGoi Dik Juen Kei
But She But Hei
Mo Gui Cheung Yeh Hui Hung Fung Jung Gai Jook Jui

Fing Lui Siu Jeuk Fing Lui Cheung
Gum Gik Teen Yee Pung Juek Nay
Jung See Fu Geep Doe Been Duk May
Teem Ya Lo Yng Hoi Ya Lo
Wai Mong Chee Ngio May Lo
Yuen Yee Gum Sung Yeuk Ding Ta Sung Join Ying Po

See Nay Dik Ceung Sau
Jing Jing Yeen Leung Jeh Fun Ngoi
See Nay Dik Sing Yum
Ye Ye Pui Boon Ngoh Dik Mung
Gaay Chut Jun Sum Jun Dik May
Mo Jun Sum Jun Dik Nay
Gum Sung Gum Sai
Ling Yuen Ming Lay Paao Hoi
Siu Sa Gun Nay Fay